خرید اینترنتی
بستن تبلیغات [X]
حسن یوسف

حسن یوسف

گیاه حسن یوسف ،در طرح های مختلف می باشد ،از خانواده نعناعیان است و نیاز به آبیاری هر یک روز درمیان می باشد نیاز نور مستتقیم آفتاب دارد و بزرگ ترین آفت آن شپشک آرد آلو می باشد


گل گوشواره ایی

کاکتوس لمایروسسرئوس

اپونتیا

کاکتوس گوشتی یا ساکوانت

نخل ماداگاسکار

لیندا /نخل دم اسبی